Trúnaðarmenn hafa mikilvægu hlutverki að gegna

10.01.2018 | Fréttir

Trúnaðarmenn hafa mikilvægu hlutverki að gegna

Um eitt hundrað trúnaðarmenn sátu árlegt fræðslunámskeið KÍ í byrjun október. Þarna komu saman trúnaðarmenn úr leik-, grunn, framhalds- og tónlistarskólum. Skólavarðan var á staðnum og spjallaði við fjóra trúnaðarmenn um hvaða augum þeir litu starf trúnaðarmannsins.

Trúnaðarmenn þurfa að kunna skil á mörgum hlutum og þess vegna hefur KÍ árum saman efnt til fræðslunámskeiða fyrir nýja og nýlega trúnaðarmenn. Meðal þess sem farið var yfir á nýafstöðnu námskeiði var skipulag og starfsemi KÍ, réttindi og skyldur trúnaðarmanna, ráðningarmál og réttindi félagsmanna KÍ, fæðingarorlof, veikindaréttur og orlof. Einnig fjallaði gestafyrirlesarinn Hjördís Sigursteinsdóttir, aðjúnkt við HA, um könnun á einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustað sem gerð var meðal félaga í KÍ.


Simon Cramer, dönskukennari og trúnaðarmaður:

Mest spurt um vinnumatið

„Ég er nú frekar nýr í starfi trúnaðarmanns, var kosinn í ágúst,“ segir Simon Cramer, dönskukennari við Fjölbrautaskóla Suðurnesja.

Simon segir að það hafi ekki verið erfið ákvörðun að bjóða fram krafta sína í starf trúnaðarmanns. „Mér hafa alltaf þótt réttindamálin áhugaverð og nú fæ ég að vinna að þeim. Þetta passar líka ágætlega við nám sem ég stunda í mannauðsstjórnun.“

Simon hefur líka kynnst starfi trúnaðarmanns með öðrum hætti og má kannski segja að hann hafi þetta í blóðinu. „Móðir mín hefur verið trúnaðarmaður í Danmörku um langt árabil og síðustu fimmtán árin hefur hún gegnt formennsku í Trúnaðarmannasambandi danskra grunnskólakennara. Ég hef auðvitað alltaf fylgst með hennar störfum,“ segir Simon.

Fyrstu vikurnar í starfi trúnaðarmanns hafa ekki verið verkefnalausar og segir Simon mestan tíma fara í vinnumat kennara. „Það er mikið spurt út í vinnumatið og einkum eru það nýir kennarar sem leita upplýsinga. Ég hef því reynt að hjálpa fólki að skilja útreikninga og þar hefur bókin um vinnumatið komið sér vel. Að sama skapi hefur verið gott að leita til KÍ með fyrirspurnir. Svör berast jafnan fljótt og samstarfið við Kennarahúsið er gott.“

Simon segir starf trúnaðarmanns mikilvægt og í því sambandi kemur orðið traust fyrst upp. „Það er nauðsynlegt fyrir starfsfólk að geta leitað til trúnaðarmanns með álitaefni og vita að trúnaðarmaðurinn mun vinna í málinu og ekki hætta fyrr en það er til lykta leitt,“ segir Simon og bætir við að hingað til hafi samskipti við skólastjórnendur gengið vel.


Tryggvi Hermannsson, tónlistarkennari og trúnaðarmaður:

Mikilvægt að koma ábendingum á réttan stað

Tryggvi Hermannsson, tónlistarkennari í Tónlistarskólanum á Egilsstöðum, hefur verið trúnaðarmaður í þrjú ár. Hann segist hafa sótt alla þá fræðslu sem er í boði. „Það hefur verið áhugavert að sækja námskeið og ekki síst gaman að hitta fólk. Það er gott að fræðast um allt sem viðkemur starfi trúnaðarmanns, um mannleg samskipti og vanda sem getur komið upp á vinnustöðum.“

Tryggvi segist ekki hafa haft mikið að gera undanfarið sem trúnaðarmaður. „Það ríkir almennt mjög góður andi innan veggja tónlistarskólans. Helstu málin sem upp hafa komið snerta kjaramál – þó það hafi líka komið upp erfið mál – en sem betur fer hefur tekist að leysa vel úr þeim. Samskipti við stjórnendur eru almennt mjög góð og samfélagið í skólanum okkar er auðvitað lítið,“ segir Tryggvi.

Starf og nærvera trúnaðarmanns skiptir máli að mati Tryggva. „Það er mikilvægt að koma mikilvægum og góðum ábendingum um það sem þarf að laga innan skólans á réttan stað, starfseminni til heilla og stjórnendum til eftirbreytni.

Tryggvi segir samskiptin við KÍ hafa verið ágæt og þangað sé gott að leita þegar upplýsingar um ákveðin atriði vantar.


Ólafía María Gunnarsdóttir, grunnskólakennari og trúnaðarmaður:

Trúnaðarmaður gengur strax í verkin

„Verkefnin sem koma á mitt borð snúa einkum að miðlun upplýsinga. Það gengur oftast vel að leysa úr málum enda eru samskipti við stjórnendur skólans góð,“ segir Ólafía María Gunnarsdóttir, grunnskólakennari í Landakotsskóla.

Ólafía María hefur verið trúnaðarmaður í á þriðja ár og segist kunna starfinu vel. „Það vafðist ekki fyrir mér að bjóða mig fram á sínum tíma. Ég er með meistaragráðu í stjórnun menntastofnana og hef alltaf haft mikinn áhuga á réttindamálum, skipulagi skólastarfs og því að röð og regla sé á öllum hlutum.“

Ólafía María kveðst ánægð með fræðsluna á námskeiðinu. „Það er nauðsynlegt að halda námskeið fyrir trúnaðarmenn varðandi starf og skipulag KÍ og því sem snýr að skyldum og störfum trúnaðarmanna. Það sem stóð upp úr að mínu mati var fyrirlestur Önnu Rósar um ráðningarmál og réttindi. Þetta er mál sem koma á borð trúnaðarmanna og því nauðsynlegt að þekkja til þeirra,“ segir Ólafía María og bætir við að hún leiti oft upplýsinga og ráðgjafar hjá KÍ.

„Trúnaðarmaður gegnir mikilvægu hlutverki og ástæðan er auðvitað sú að starfsfólk þarf að geta leitað til einhvers sem það treystir og sem gengur í verkin strax og af öryggi þar til lausn er fundin,“ segir Ólafía María og bætir við að heilt yfir hafi tekist að leysa farsællega úr málum í Landakotsskóla.


Hrefna Bára Guðmundsdóttir, sérkennslustjóri og trúnaðarmaður:

Gott samband við stjórnendur mikilvægt

Hrefna Bára Guðmundsdóttir, sérkennslustjóri í leikskólanum Tröllaborgum, á að baki tvö ár sem trúnaðarmaður. Hún segist hafa mætt á öll fræðslunámskeið sem hafi verið í boði. „Mér hefur þótt fræðslan góð, hnitmiðuð og skýr og ég hef grætt heilmikið á því að sækja námskeiðin.“

Hrefna Bára segir starf trúnaðarmanns á Tröllaborgum hafa verið tíðindalítið að undanförnu.

„Það hefur verið afskaplega lítið að gera hjá mér síðustu mánuði og misseri. Ástæðan fyrir því liggur sennilega í því að ég er í mjög góðu sambandi við mína stjórnendur – þannig að ég fæ að fylgjast með flestum málum, svo sem ráðningarmálum nýrra starfsmanna og þar af leiðandi verða verkefnin færri,“ segir hún og bætir við gott samstarf við stjórnendur skipti miklu máli.

Hrefna Bára segir mikilvægt að trúnaðarmaður standi vörð um réttindi starfsmanna – og að sjálfsögðu líka skyldur hans. „Þetta tvennt er auðvitað samtvinnað. Flest þau mála sem rata á mitt borð snúa að því að starfsmaður telur að á sér sé brotið – oftast í vinnulegu tilliti. Þá gildir að skoða málið vel og ef samstarf er gott við stjórnendur þá gengur oftast vel að leysa málið,“ segir Hrefna Bára og bætir við að þjónustan hjá KÍ reynist vel – þangað sé gott að senda fyrirspurnir og svör berist alltaf fljótt.

Greinin var birt í Skólavörðunni, 2. tbl. 2017.